B(g)LOG ME

За нещата и хората, които (се) случват


7 коментара

Властта на хората онлайн – ключът към новия маркетинг

С невероятните темпове на дигитализация, които текат и у нас, вече за почти никого социалните мрежи и медии не са мистерия. Хората не просто гледат клипове в YouTube, не само боравят ежедневно със Skype и имат Twitter акаунти, те вече все по-често се разделят за довиждане с репликата „…ще те намеря във Facebook”. За предприемчивите, отворени към новите технологии хора да разполагаш с профил във Facebook вече е по подразбиране почти толкова, колкото и че всеки носи в джоба си мобилен телефон. Дръзналите да отговорят, че не са регистрирани в мрежата, биват удостоен с укорително-подозрителен поглед.

Проблемът идва оттам, че, както споделя самият Пламен Русев във „Властта на хората – новият маркетинг”, с възникването на социалните медии неминуемо протичат множество диалози, които обаче малцина са способни да водят наистина адектватно и успешно. Съществува своебразна пропаст между възможностите, които предоставя онлайн присъствието, и знанието как да се използват те. Затова се случват и много грешки, които могат да бъдат избегнати или на принципа на проба-грешка, или вече (за щастие), учейки се от чуждия опит.

Книгата на Пламен Русев е насочена главно към бизнеса и добрите практики, от които може да се възползва компанията, за да си създаде стабилен, положителен имидж в интернет пространството. Според мен обаче тя би могла да послужи като наръчник и за средностатистическия потребител на Facebook, Twitter, LinkedIn и т.н., защото естеството на тези мрежи, независимо от целите, е едно и също – комуникация между реални хора. Не е тайна, че младото поколение, израснало със социалните медии и мрежи, изгражда модела си на поведение в тях по-скоро интуитивно. Поради липсата на изначално зададени правила, много от нас с времето са се научили да използват тези инструменти направо с практиката, както и самият Русев. Но да говорим за лични профили е едно, а за корпоративен имидж – съвсем друго, защото там се играе всичко коз, залозите са високи и грешките струват скъпо. Така че тази книга е един страхотен наръчник за хората, които тепърва откриват преимуществата на присъствието онлайн и които нямат никакъв или поне сравнително малък опит в сферата. Едно е сигурно – диалогът в социалните мрежи има свой собствен „нЕтикет”, с когото всеки техен член, бизнесмен или не, в по-ранен или по-късен момент неминуемо започва да борави.

Ценното на „Властта на хората – новият маркетинг” не е само това, че тя помага да разберем метода, по който се случва общуването в социалните мрежи, преимуществото й е, че борави с изключително много примери, при това и с такива от българската практика. Преводна литература никога не би могла да даде толкова добри нагледни илюстрации на това колко бърз, мащабен и лавинообразно негативен ефект може да създаде една на пръв поглед малка грешка и съответно – колко силен благоприятен ефект може да има една социално ориентирана онлайн кампания.

Дали действително можем да се доверим на опита и съветите на г-н Русев? Още първата страница на книгата дава еднозначен отговор на въпроса. Самият факт, колко успява да постигне този човек още преди да е навършил пълнолетие, а и след това, е достатъчен да породи убеждението, че той има какво да ни каже и на какво да ни научи. Професионализмът си личи от разстояние и „Властта на хората – новият маркетинг” е категоричен пример за това. От личен опит ще ви кажа едно – убедих се, че Пламен Русев спазва правилата, за които сам говори в книгата си. За мен единственото, което беше необходимо и достатъчно да ме накара да прочета и да повярвам в книгата му, беше, че получих лична поименна покана по имейл да присъствам на представянето. Малък и напълно достатъчен жест.

Изводът е, че трябва да се научим на едно – комуникацията в интернет вече не борави с таргет групи и анонимни профили и единственият начин да бъдем успешни в нея, е да водим честен, открит, добронамерен и съдържателен диалог с хората като с личности.